iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.8. Polish. Psycholinguistics

Description Type Actions
KOMINEK Andrzej: Zakłócenia w dziedzinie podobieństwa w komunikacji językowej osób z autyzmem - i co z tego wynika .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2014 Journal article [Show]
MAKAREWICZ Renata: Zdolny leń... : o niektórych aspektach komunikowania się nauczycieli z rodzicami ucznia .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2013 Journal article [Show]
NIESPOREK-SZAMBURSKA Bernadeta: Zima : językowe obrazowanie w wierszowanych tekstach dzieci .- Katowice, 2003 Book article [Show]
KERN-JĘDRYCHOWSKA Ewa: Zjawisko aktywności metajęzykowej dzieci .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2002 Journal article [Show]
GROSBART Zygmunt: "Еврей" и "жид" : этнолингвистические рефлексии .- "Studia Rossica Posnaniensia" 1998 Journal article [Show]
KUL'PINA Valentina Grigor'evna: Лингвистика цвета : термины цвета в польском и русском языках .- Москва, 2001 Book [Show]
GUSEVA Ol'ga Vladimirovna: Ономастический ландшафт в социолингвистическом аспекте : на примере романа "Камо грядеши" Генрика Сенкевича .- Москва, 1997 Book article [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr: Подлежащее и эмпатическая иерархия - грамматическая структура предложения в функциональной модели языка : на материале польского и других европейских языков .- "Паланістыка = Полонистика = Polonistyka" 2002 Journal article [Show]
BARTMIŃSKI Jerzy: Языковой образ мира : очерки по этнолингвистике .- Москва, 2005 Book [Show]
Displaying results 111-119 of 119 found.
[ (1) |< First ] [ (11) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Last >| (12) ]