iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Языковой образ мира : очерки по этнолингвистике
Author/editor: Ежи Бартминьский
Publication place: Москва
Publisher: "Индрик"
Year: 2005
Series:
Традиционная духовная культура славян. Зарубежная славистика [Show]
Pages: 528 s.
Note: Bibliogr.
Languages: rus
Author headings:
au. Bartmiński, Jerzy [Show]
Keywords: język polski, językowy obraz świata, lingwistyka kulturowa, słownictwo, stereotyp językowy, styl
Tags:
Classification:
8.2.1.6. Polish. Stylistics [Show]
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]
8.2.8. Polish. Psycholinguistics [Show]
8.2.9. Polish. Ethnolinguistics [Show]
Inbound references:
Recenzja: WYSOCZAŃSKI Włodzimierz .- "Slavia Orientalis" 2007 [Show]
Recenzja: RUDÈNKA Alena .- "Беларуская лінгвістыка" 2006 [Show]