iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.8. Polish. Psycholinguistics

Description Type Actions
BOROWIEC Helena: Dąb, osa, wróbel w języku dzieci .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1995 Journal article [Show]
MIKOŁAJCZAK-MATYJA Nawoja: Definiowanie pojęć przez przeciętnych użytkowników języka i przez leksykografów .- Poznań, 1998 Book [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr: Dominanta semantyczna jako czynnik rozumienia wypowiedzi i tekstu .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2007 Journal article [Show]
KOWALEWSKA-KUCZKOWSKA Ewa: Dopełniacz rzeczownika w mowie czteroletnich dzieci .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
CIESZYŃSKA Jagoda: Dysleksja jako konsekwencja zaburzeń procesów symultanicznych i sekwencyjnych .- "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" 2004 Journal article [Show]
BULA Danuta, KRZYŻYK Danuta, NIESPOREK-SZAMBURSKA Bernadeta, SYNOWIEC Helena: Dziecko w świecie języka .- Kraków, 2004 Book [Show]
LIZAK Jadwiga: Elementy reklamy w języku dzieci przedszkolnych .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1999 Journal article [Show]
CHARZYŃSKA Edyta, DĘBOWSKI Łukasz: Empirical verification of the Polish formula of text difficulty .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2015 Journal article [Show]
RASZEWSKA-ŻUREK Beata: Ewolucja niektórych elementów stereotypu psa w polszczyźnie .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2010 Journal article [Show]
ŁUCZYŃSKI Edward: Fleksja języka polskiego z punktu widzenia ontogenezy mowy .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2002 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 119 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (12) ]