iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 10.2. Other languages influence on Slavic languages

Description Type Actions
RYBCZYŃSKA Magdalena: Adaptacja morfologiczna anglicyzmów w języku rosyjskim .- "Przegląd Rusycystyczny" 2013 Journal article [Show]
TUREK Wacław Przemysław: Adaptacja zapożyczeń arabskich do języka polskiego .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2001 Journal article [Show]
MYCAWKA Mirosława: Adaptacja zapożyczeń frazeologicznych w polszczyźnie na przykładzie zwrotu zamiatać/zamieść coś pod dywan .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2012 Journal article [Show]
PODOBIŃSKI Stanisław: Adaptacja zapożyczeń w polskim słownictwie technicznym w obrębie nazw osób .- Częstochowa, 1999 Book article [Show]
STAROŃ Justyna: Afektonimy w najnowszej polszczyźnie .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2013 Journal article [Show]
FILIPOVIĆ Rudolf, MENAC Antica: Akcentuacija anglicizama u hrvatskom jeziku .- Zagreb, 2001 Book article [Show]
BIZIOR-OCIEPA Renata: Akt znania – dawny gatunek urzędowy jako świadectwo porządku prawnego .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2015 Journal article [Show]
BORYS Iwona: Aktualne zapożyczenia francuskie we współczesnym słownictwie polskim i rosyjskim : rzeczowniki .- "Acta Polono-Ruthenica" 2000 Journal article [Show]
ŠTEBIH GOLUB Barbara, VAJS VINJA Nada: Analiza "Prirečja" (Sprichwörter) Ignaca Kristijanovića .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2010 Journal article [Show]
CHŁOPICKI Władysław, ŚWIĄTEK Jerzy: Angielski w polskiej reklamie .- Warszawa ; Kraków, 2000 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 909 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (91) ]