iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
JASKOT Maciej Paweł, WILTOS Agnieszka: An approach to the translation of deontic modality in legal texts : the case of the Polish and English versions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2017 Journal article [Show]
GRESZCZUK Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów : problemy lingwistyki stosowanej .- Rzeszów, 2000 Book [Show]
KAROLAK Stanisław, KREISBERG Alina: L'aspect et le passif en polonais et en italien .- Warszawa, 1999 Book article [Show]
KUSZMIDER-BITOUN Barbara: Aspect, temporalité et modalité en polonais et en français : étude contrastive .- "Revue des études slaves" 1998 Journal article [Show]
WŁODARCZYK Hélène: L'aspect verbal dans le contexte : en polonais et en russe .- Paris, 1997 Book [Show]
LASKOWSKI Roman: Aspekt czasowników przemieszczania : ukierunkowanego ruchu liniowego .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
GEBERT Lucyna: Aspekt, modalność a siła illokutywna .- Скопје, 1998 Book article [Show]
CZARNECKI Tomasz: Aspektualität im Polnischen und Deutschen : Bedeutungen und Formen in einer konfrontativen Übersicht .- Gdańsk , 1998 Book [Show]
Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen .- Poznań, 2000 Book [Show]
POLAŃSKI Kazimierz: Aspekty semantyczno-syntaktyczne słownika czasowników polskich : na marginesie "Słownika syntaktyczno-generatywnego czasowników polskich", I-V, 1980-1992, Wrocław-Kraków .- "Македонски јазик" 2002 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 2022 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (203) ]