iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Wölkowa
Given names: Sonja
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Wölkowa Sonja [Show]
Wölke Sonja [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor WÖLKOWA Sonja: Die Sorabistik und Josef Dobrovský : zur Rezeption von Dobrovskýs "Lehrgebäude der Böhmischen Sprache" in der sorbischen Grammatikschreibung .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2003 Journal article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Sorabistiski seminar w Gdańsku .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 2007 Journal article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Sorbisch-deutsche Interferenz : Beobachtungen zum aktuellen Stand .- Bochum, 2009 Book article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Stilistiske potency hornjoserbskich frazeologizmow a jich zasadźenje w načasnej publicistice .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2003 Journal article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Tekstowy korpus a dalše informaciske srědki wo hornjoserbskej rěči w interneće .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2014 Journal article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: „Wliwy němčiny na gramatisku strukturu słowjanskich rěčow – Einflüsse des Deutschen auf die grammatische Struktur slawischer Sprachen” : mjezynarodna konferenca Serbskeho instituta w Choćebuzu, 14./15. oktobra 2011 .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2012 Journal article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Wo wuwiću stila hornjoserbskich nabožnych tekstow po druhej swětowej wójnje .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Wo wuwiću synkretizma lokatiwa a instrumentala w pluralu pola wosobowych pronomenow w hornjoserbšćinje .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 1997 Journal article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Zwiski mjez hornjoserbskej a němskej frazeologiju – jenož nowše prašenje interferency na zakładźe dwurěčnosće? .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 1999 Journal article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Zwučowanja za tworjenje preteritumowych formow werbow jěć a jesć a jeju perfektiwnych wotwodźenkow z prefiksom zjeć/dojeć a zjesć .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 56 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6 [ Next >> (5) ] [ Last >| (6) ]

Related documents

Description Type Actions
PETRIK Horst: Pśispomnjeśa k bogatosći Mukowego słownika : glědajucy teke na "Dolnoserbsko-nimski słownik" M. Starosty a "Hornjoserbski frazeologiski słownik" A. Ivčenka a S. Wölkoweje .- Potsdam, 2006 Book article [Show]