iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Wölkowa
Given names: Sonja
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Wölkowa Sonja [Show]
Wölke Sonja [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor WÖLKOWA Sonja: Gregoriusowe kěrlušowe knižki a jich pozicija mjez najstaršimi hornjoserbskimi rěčnymi pomnikami .- Bautzen, 2007 Book [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Die Handschrift des Gregorius B. : zu den gemeinsamen Wurzeln des obersorbischen Kirchenliedes beider christlicher Konfessionen .- Bautzen, 2009 Book article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Hornjoserbšćina a wužadanja přitomnosće .- Żary, 2011 Book article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Hornjoserbska frazeologija w interneće .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2008 Journal article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Hornjoserbski tekstowy korpus w nowej formje .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2013 Journal article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Jan Jurij Prokop Hančka jako gramatikar-racionalist a rozswětler .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Język górnołużycki wobec wyzwań współczesności .- Żary, 2011 Book article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Johann Friedrich Gottfried Schmutz - awtor rukopisneje hornjoserbskeje gramatiki z 18. lětstotka .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 1998 Journal article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Konferenca wo Słowjanskim rečnym atlasu .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 2007 Journal article [Show]
autor WÖLKOWA Sonja: Mjezynarodny sorabistiski rěčespytny sympozij w Budyšinje .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 1998 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 56 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6 [ Next >> (3) ] [ Last >| (6) ]

Related documents

Description Type Actions
PETRIK Horst: Pśispomnjeśa k bogatosći Mukowego słownika : glědajucy teke na "Dolnoserbsko-nimski słownik" M. Starosty a "Hornjoserbski frazeologiski słownik" A. Ivčenka a S. Wölkoweje .- Potsdam, 2006 Book article [Show]