iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Chachulska
Given names: Beata
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Chachulska Beata [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor CHACHULSKA Beata .- "Polonica" 1998 [Recenzja pracy: KOWALIK Krystyna: Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny .- Kraków, 1997] Journal article [Show]
autor CHACHULSKA Beata: Analiza łączliwości składniowej polskich leksemów robić i czynić .- "Polonica" 1998 Journal article [Show]
autor CHACHULSKA Beata: Analiza składniowa leksykalnych wykładników parametryzacji świata .- Kraków, 2002 Book [Show]
autor CHACHULSKA Beata: Jeszcze o liczebnikach typu pięć .- "Polonica" 2000 Journal article [Show]
autor CHACHULSKA Beata: Narzędnik predykatywny a alternatywny przypadek zgody w języku polskim i wybranych językach słowiańskich .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
współautor CHACHULSKA Beata, GÓRSKI Rafał L.: Frekwencja form wyrażających kategorię bierności .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 Journal article [Show]
współautor CHACHULSKA Beata, GÓRSKI Rafał L.: Korpusy komputerowe języków słowiańskich .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2005 Journal article [Show]
współautor CHACHULSKA Beata, WĘGRZYNEK Katarzyna: Propozycja syntaktycznego opisu czasowników polskich na przykładzie synonimów wybałuszać/wytrzeszczać .- "Polonica" 2002 Journal article [Show]

Related documents

Description Type Actions