iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Mel'čuk
Given names: Igor' Aleksandrovič
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Mel'čuk Igor' Aleksandrovič [Show]
Мельчук Игорь Александрович [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor MEL'ČUK Igor' Aleksandrovič: Морфа и морфема .- Санкт-Петербург, 1998 Book article [Show]
autor MEL'ČUK Igor' Aleksandrovič: Опыт теории лингвистических моделей "смысл-текст" .- Москва, 1999 Book [Show]
autor MEL'ČUK Igor' Aleksandrovič: Русский язык в модели "Смысл - Текст" = The Russian Language in the Meaning - Text Perspective .- Москва ; Вена, 1995 Book [Show]
współautor MEL'ČUK Igor' Aleksandrovič, USPENSKIJ Boris Andreevič, ŽOLKOVSKIJ Aleksandr Konstantinovič: Памяти Виктора Юльевича Розенцвейга .- "Научно-техническая информация. Серия 2 : Информационные процессы и системы" 1999 Journal article [Show]

Related documents

Description Type Actions
GINTER Anna: Igor Aleksandrowicz Mielczuk : między nauką a ideologią .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica" 2011 Journal article [Show]
WIERZBICKA Anna: Język - umysł - kultura : wybór prac .- Warszawa, 1999 Book [Show]
BLAGUS BARTOLEC Goranka: Leksičke funkcije kao pokazatelj značenjskih odnosa u kolokacijskim svezama hrvatskoga jezika .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2008 Journal article [Show]
SALONI Zygmunt: The problem of the syntactic head in Polish and Russian constructions with numerals : sidenotes to Igor Meľčuk’s book "The surface syntax of Russian numeral expressions" .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2004 Journal article [Show]
SPIESS Gunter: Za serbsku leksikografiju smy mogali wot njogo wšake wuknuś : wucony z Kanady jo był na woglěźe w Serbskem instituśe .- "Nowy Casnik : tyźenik za serbski lud" 1998 Journal article [Show]