iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Buzássyová
Given names: Klára
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Buzássyová Klára [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor BUZÁSSYOVÁ Klára: II. zasadnutie Medzinárodnej komisie pre výskum tvorenia slov slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov .- "Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu" 1997 Journal article [Show]
autor BUZÁSSYOVÁ Klára: Súvzt'ažnost' pojmov 'transpozícia', 'syntaktická derivácia', 'nominálizacia' ako reflex vzt'ahu tvorenia slov a syntaxe .- Innsbruck, 2000 Book article [Show]
autor BUZÁSSYOVÁ Klára: Syntagmatická a paradigmatická dimenzia jednotiek nominácie : k problému textových a lexikónových jednotiek nominácie .- Katowice, 2000 Book article [Show]
autor BUZÁSSYOVÁ Klára: Syntagmatická a paradigmatická dimenzia lexikálnych jednotiek vo výkladových slovníkoch : na príklade spracovania abstrákt .- Praha, 2000 Book article [Show]
autor BUZÁSSYOVÁ Klára: У памяць аб Юраю Фурдзіку (17.8.1935-7.8.2002 гг.) .- Мінск, 2004 Book article [Show]
opracowujący Slovenský jazyk .- Opole, 1998 Book [Show]
opracowujący Slovník súčasného slovenského jazyka .- [1] : A-G .- Bratislava, 2006 Book [Show]
redaktor Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka : zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Komisie pre výskum tvorenia slov v slovanských jazykoch pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Bratislava 27.9.-1.10.2004) .- Bratislava, 2013 Book [Show]
redaktor Slovník súčasného slovenského jazyka .- [1] : A-G .- Bratislava, 2006 Book [Show]
redaktor Slovník súčasného slovenského jazyka .- [2] : H-L .- Bratislava, 2011 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 11 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]

Related documents

Description Type Actions
Slovo - tvorba - dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej .- Bratislava, 2010 Book [Show]
OLOŠTIAK Martin: Výskum slovenskej slovotvorby v poslednom štvrťstoročí .- [1] .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]