iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Žele
Given names: Andreja
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Žele Andreja [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor ŽELE Andreja .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2015 [Recenzja pracy: ZATORSKA Agnieszka: Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową .- Łódź, 2013] Journal article [Show]
autor ŽELE Andreja: Družbena funkcijskost jezika : vidiki, merila, opredelitve .- Ljubljana, 2013 Book article [Show]
autor ŽELE Andreja: Medpropozicijskost z vidika družljivosti glagolov oz. povedkov .- "Slavia Centralis" 2014 Journal article [Show]
autor ŽELE Andreja: O propozicijskosti prislovov v slovenščini : z vidika slovanskega jezikoslovja .- "Slavia Centralis" 2012 Journal article [Show]
autor ŽELE Andreja: Pojmovanje vezljivosti v tujem jezikoslovju .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2000 Journal article [Show]
autor ŽELE Andreja: Pomanjkljiva sporočilnost novega "Slovenskega pravopisa" z vidika aktualnih pomenskoskladenjskih zmožnosti slovenščine .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2002 Journal article [Show]
autor ŽELE Andreja: Povedkovniška vloga v slovenskih povedih .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2006 Journal article [Show]
autor ŽELE Andreja: Skladenjske posebnosti slovenščine v razmerjih glagol – vezljivost – stavčni vzorec .- "Slavia Centralis" 2011 Journal article [Show]
autor ŽELE Andreja: Slovar členkov kot živa vez med besedilom in slovarjem .- "Slavia Centralis" 2015 Journal article [Show]
autor ŽELE Andreja: Terminološka gnezda v "Slovarju slovenskega knjižnega jezika" s stališča pomensko-skladenjskih lastnosti pridevnikov : pridevniške iztočnice na -en .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 19 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]

Related documents

Description Type Actions