iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Wierzbiński
Given names: Jarosław
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Wierzbiński Jarosław [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor WIERZBIŃSKI Jarosław: Kapitalina, Melor, Turbina - czyli prolegomena do mody imienniczej w porewolucyjnej Rosji .- "Przegląd Rusycystyczny" 2001 Journal article [Show]
autor WIERZBIŃSKI Jarosław: Komizm a idiolekt artystyczny Michała Zoszczenki .- "Stylistyka" 2001 Journal article [Show]
autor WIERZBIŃSKI Jarosław: Stylistyczny fenomen języka artystycznego Michała Zoszczenki .- Łódź, 1999 Book [Show]
autor WIERZBIŃSKI Jarosław: Uwag kilka o słownictwie rosyjskim w okresie pierestrojki .- Katowice, 2003 Book article [Show]
autor WIERZBIŃSKI Jarosław: Морфемика, морфонология, словообразование : учебное пособие по русскому языку .- Тернополь, 2009 Book [Show]
autor WIERZBIŃSKI Jarosław: О художественной речи А.П. Чехова : материялы к словарю антонимов писателя .- "Stylistyka" 2002 Journal article [Show]
autor WIERZBIŃSKI Jarosław: Поэтика и семантическое прoстранство паремий советского времени .- "Stylistyka" 2003 Journal article [Show]
autor WIERZBIŃSKI Jarosław: Синонимичные слова в художественном тексте и в словаре .- Gdańsk, 2002 Book article [Show]
autor WIERZBIŃSKI Jarosław: Структурно-семантические особенности сложносокращенных слов и аббревиатур, образованных в советский период .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica" 2014 Journal article [Show]
autor WIERZBIŃSKI Jarosław: Языковой монументализм в России XX века : диахроническя экспликация научных парадигм = Monumentalizacja języka w Rosji XX wieku : eksplikacja diachroniczna paradygmatów naukowych .- Łódź, 2012 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 13 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]

Related documents

Description Type Actions