iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Vidoeski
Given names: Božidar
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Vidoeski Božidar [Show]

Documents

Role Description Type Actions
redaktor Общекарпатский диалектологический атлас .- Вып. 7 = Општекарпатски дијалектолошки атлас .- T. 7 = Atlas dialectologique des Carpathes .- Vol. 7 .- Белград, 2003 Book [Show]
współautor TOPOLIŃSKA Zuzanna, VIDOESKI Božidar: Polski - macedoński : gramatyka konfrontatywna : zarys problematyki .- Z. 1 : Wprowadzenie .- Wrocław, 1984 Book [Show]
współautor VIDOESKI Božidar, SAWICKA Irena, TOPOLIŃSKA Zuzanna: Полски - македонски : граматичка конфронтација .- 2 : Прозодиjа .- Скопje, 1999 Book [Show]
Displaying results 21-23 of 23 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3 [ Last >| (3) ]

Related documents

Description Type Actions
Bibliografia prac Bożydara Widoeskiego .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Bożo Widoeski i jego kontakty z Polską .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Bożydar Widoeski (1920-1998) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
BASARA Anna: Profesor Božidar Vidoeski .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1998 Journal article [Show]
SOKOŁOWSKI Jan: Profesor Božidar Vidoeski (1920-1998) .- "Rozprawy Komisji Językowej [WTN]" 2000 Journal article [Show]
Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica .- Warszawa, 1994 - 2018 Journal [Show]
BOŠNJAKOVIĆ Žarko: Академик Божидар Видоески .- "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику" 1998 Journal article [Show]
Библиографиja на трудовите на академик Божидар Видоески .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
Божидар Видоески 1920-1998 : in memoriam .- "Македонска терминологија : билтен на Одборот за изработување на македонската терминологија" 1998 Journal article [Show]
PEEV Kosta: Божидар Видоески (8.11.1920-16.5.1998) .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 19 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]