iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: За македонскиот лексикон од XVI век пронајден во архивaта на Ватикан
Author/editor: Коста Пеев
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2015 Г. 66
Pages: 121-125
Note: Streszcz.: eng, mac
Languages: mac
Abstract: Предметот на трудот е речникот од Ч. Ѓанели и А. Вајан од XVI век ("Un lexique mecèdonien du XVI siècle"). Во речникот се поместени около 300 народни зборови врзани со костурскиот говор, кои што упатуваат на секојдневните работи. Зборовите се објаснувани на грчки језик. Автор анализира карактерните јазикови црти на зборовите од речникот. (MF)
Abstract 2: Przedmiotem pracy jest XVI-wieczny słownik C. Giannellego i A. Vaillanta ("Un lexique mecèdonien du XVI siècle"). Słownik zawiera około 300 jednostek hasłowych w gwarze kosturskiej języka macedońskiego, dotyczących przede wszystkim tematyki życia codziennego. Jednostki hasłowe są zaopatrzone w objaśnienia w języku greckim. Autor analizuje charakterystyczne cechy językowe jednostek hasłowych. (MF)
Author headings:
au. Peev, Kosta [Show]
Keywords: 16 w., gwara kosturska, historia języka, język macedoński, słownik 1 (zbiór wyrazów ułożonych alfabetycznie), "Un lexique mecèdonien du XVI siècle"
Tags:
Classification:
3.2.2. Macedonian. History of language [Show]
3.2.6. Macedonian. Lexicology [Show]
3.2.6.4.1. Macedonian. Dictionaries [Show]
Personal subject heading:
Vaillant, Andrè [Show]
Giannelli, Ciro [Show]
Links:
Tekst dokumentu