iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Limitizátory informace v replikovém celku otázka - odpověd'
Author/editor: Ginka Bakărdžieva
Published in: Slavica Pragensia ad tempora nostra : sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě : Praha, 8.-10. června 1998 .- Praha, 1998 [Show]
Pages: 206-210
Languages: cze
Abstract: Otázka působení jazykových prostředků (lexikálních, syntaktických, intonačních) při tvoření dialogických replik. (JP)
Author headings:
au. Bakărdžieva, Ginka [Show]
Keywords: dialog, elipsa, język bułgarski, język czeski, język rosyjski, odpowiedź, pytanie, replika, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych)
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
6.1.1.4. Czech. Syntax [Show]
9.2.1.4. Russian. Syntax [Show]