iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: "Человек политический" в современной прессе Украины : переносные наименования как средство пополнения фразеологического состава языка
Author/editor: Антонина М. Григораш
Published in: Przegląd Rusycystyczny [Show]
Journal issue: 2006 R. 28 nr 2
Pages: 68-85
Note: Streszcz.: eng, pol
Languages: rus
Abstract: В статье дается описание метафорических названий современных украинских политиков. Автор определяет критерии образования таких названий и показывает чаще всего употребляемые способы создания (как положительного, так и отрицательного) образа политиков в современной украинской прессе. (MF)
Abstract 2: W artykule opisane zostały metaforyczne określenia współczesnych ukraińskich polityków. Autorka określa kryteria podstaw tworzenia takich nazw oraz wskazuje na najczęściej stosowane sposoby tworzenia wizerunku (zarówno pozytywnego, jak i negatywnego) polityków we współczesnej prasie ukraińskiej. (MF)
Author headings:
au. Grigoraš, Antonìna Michajlìvna [Show]
Keywords: aksjologizacja, frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), język prasy, język ukraiński, język współczesny, metafora
Tags:
Classification:
9.4.6.5. Ukrainian. Phraseology [Show]
9.4.1.6. Ukrainian. Stylistics [Show]
Links:
Tekst dokumentu