iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Homo ethnicus в зеркале языка : к методике описания
Author/editor: Елена Л. Березович, Димитрий П. Гулик
Published in: Etnolingwistyka : problemy języka i kultury [Show]
Journal issue: 2002 [T.] 14
Pages: 47-67
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Autorzy rozpatrują możliwości rekonstrukcji wyobrażeń o obcych etnosach na podstawie analizy kulturowej konotacji etnonimów. Analiza taka prowadzi do rekonstrukcji "portretu onomazjologicznego". Składa się on z modeli nazewniczych, w których "wiedza językowa" o obiekcie rzeczywistości odbija się w wewnętrznej formie jednostek leksykalnych (mowa głównie o wewnętrznej formie etnonimów-przezwisk i tworzonych od nich derywatów semantycznych). Autorzy dokonują porównawczej analizy dwóch języków: rosyjskiego i angielskiego. W artykule scharakteryzowano typy informacji, jakie można wyodrębnić w wyniku badań modeli nazewniczych. Szczególną uwagę zwracają na analizę czynnika techniki językowej, który może wnieść istotne korekty treściowe do rekonstruowanego obiektu. (SW)
Author headings:
ws. Gulik, Dimitrij P. [Show]
ws. Berezovič, Elena L'vovna [Show]
Keywords: derywat semantyczny, etnonim, język angielski, język rosyjski, konotacja 2 (relacja asocjacyjna), model nazewniczy, onomastyka 2 (dyscyplina), onomazjologia, przezwisko
Tags:
Classification:
9.2.6. Russian. Lexicology [Show]
9.2.7. Russian. Onomastics [Show]
10.3. Slavic – non-slavic contrastive studies [Show]
9.2.9. Russian. Ethnolinguistics [Show]