iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Многокомпонентные термины в научном дискурсе и в информационной системе славянского языкознания iSybislaw : на примере русского и польского языков
Author/editor: Madina Aleksiejewa, Oksana Ostapczuk
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2013 R. 62 nr 2
Pages: 275-284
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: В статье разбирается проблема эквивалентности польских и русских многокомпонентных терминов, в том числе причины неполной симметрии между терминами в обоих языках. Подчеркивается, что в определенных ситуациях целесообразно также включать в число ключевых слов также безэквивалентные многокомпонентные термины. (MF)
Abstract 2: W artykule badana jest kwestia ekwiwalencji polskich i rosyjskich terminów złożonych, w tym przyczyny braku pełnej symetrii między oboma językami. Podkreślono, że w określonych sytuacjach właściwe może być również włączenie do zasobu słów kluczowych bezekwiwalentnych terminów złożonych. (MF)
Author headings:
ws. Alekseeva, Madina [Show]
ws. Ostapčuk, Oksana Aleksandrovna [Show]
Keywords: dyskurs naukowy, iSybislaw (baza danych), język polski, język rosyjski, leksykografia dwujęzyczna, termin wielowyrazowy, многокомпонентный термин
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
9.2.6.3. Russian. Terminology [Show]
8.2.6.3. Polish. Terminology [Show]
Links:
Tekst dokumentu