iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Русские и славянские переводы польских текстов, посвященных Св. Евстафию Плакиде : по рукописным и старопечатным источникам XVII в.
Author/editor: Olesia Gładkowa
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2013 R. 62 nr 1
Pages: 119-134
Note: Tab., tabl., streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Автор делает анализ славянских и русских переводов польских житий св. Евстафия Плакиды. Иcточником исследования являются рукописи и старопечатные книги XVII в. Предлагается типологическое деление исследуемых текстов c перечислением различий между отдельными текстами. Установлено, что житие св. Евстафия переводилось с польського не меньше четырех раз. Oсновой для трех из них были очень близкиe друг другу подлинники. (MF)
Abstract 2: Autorka analizuje cerkiewnosłowiańskie i rosyjskie przekłady polskich żywotów św. Eustachego Rzymskiego. Źródłem materiału są rękopisy i starodruki z XVII w. Zaproponowany został typologiczny podział badanych tekstów, z wyszczególnieniem różnic między poszczególnymi przekładami. Zostało stwierdzone, że żywot św. Eustachego był tłumaczony z polskiego przynajmniej czterokrotnie, z czego trzy przekłady zostały dokonane z bardzo zbliżonych oryginałów. (MF)
Author headings:
au. Gladkova, Olesja [Show]
Keywords: 17 w., język cerkiewnosłowiański, język polski, język rosyjski, przekład 2 (rezultat), tekst religijny, "Żywot św. Eustachego Rzymskiego"
Tags:
Classification:
9.2.2. Russian. History of language [Show]
2.1. Church Slavonic language [Show]
Links:
Tekst dokumentu