iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: О синтаксических биномах типа рус. руки вверх, привет родителям, подарок в студию
Author/editor: Borys Norman
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2010 R. 59 nr 3
Pages: 397-409
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: В статье анализируется коммуникациoнная роль биномов и их место в синтаксической системе русского языка. Автор обращает внимание на возможность употребления их в стилистическом аспекте. Подчеркивает, что их место в теоретической системе может варьировать в зависимости от степени фразеологизации. (MF)
Abstract 2: W artykule analizowana jest komunikacyjna rola równoważników zdania złożonych z dwóch elementów oraz ich miejsce w systemie składniowym języka rosyjskiego. Autor zwraca też uwagę na możliwość ich wykorzystania w celach stylistycznych. Wskazuje, że ich miejsce w systemie teoretycznym może się różnić w zależności od stopnia frazeologizacji. (MF)
Author headings:
au. Norman, Barys [Show]
Keywords: grupa składniowa, język rosyjski, język współczesny, równoważnik zdania, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych)
Tags:
Classification:
9.2.1.4.1. Russian. Word group [Show]