iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Гипотаксис - паратаксис - диатаксис : ассоциативная связь в структуре простого предложения
Author/editor: Александр Киклевич
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2006 R. 55 nr 3
Pages: 401-421
Note: Schem., streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: В статье анализируются ассоциативные связи в простых предложениях, с особым учетом гипотаксиса, паратаксиса и диатаксиса. Автор исследует разные типы синтаксических ассоциативных связей, указывая на то, что они потверждаются на основе психолингвистики. Подробно представлены типы сочинения ассоциативных групп и факторы, которые влияют на их синтаксические отношения. (MF)
Abstract 2: W artykule została przedstawiona analiza związków asocjacyjnych w zdaniach prostych, ze szczególnym uwzględnieniem hipotaksy, parataksy oraz diataksy. Autor omawia różne typy syntaktycznej relacji asocjacyjnej, wskazując także na ich potwierdzenie na gruncie psycholingwistyki. Szczegółowo omówione są typy łączenia grup asocjacyjnych i czynniki wpływające na ich syntaktyczne relacje. (MF)
Author headings:
au. Kìklevìč, Aljaksandr [Show]
Keywords: asocjacja, diataksa, hipotaksa, język polski, język rosyjski, parataksa, zdanie proste
Tags:
Classification:
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.1.4.2. Russian. Simple sentence [Show]
8.2.1.4.2. Polish. Simple sentence [Show]