iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Contemporary contrastive studies of Polish, Bulgarian and Russian neologisms versus language corpora
Author/editor: Joanna Satoła-Staśkowiak
Published in: Cognitive Studies = Études cognitives [Show]
Journal issue: 2013 13
Pages: 143-160
Note: Streszcz.: eng
Languages: eng
Abstract: The paper discusses problems of contrastive description of the newest lexis in three Slavic languages: Bulgarian, Polish and Russian. The author uses language corpora to obtain the material and as a tool to create a thesaurus of neologisms in researched languages. (PK)
Abstract 2: W artykule poruszono zagadnienia związane z opisem kontrastywnym najnowszej leksyki w trzech językach słowiańskich: bułgarskim, polskim i rosyjskim. Autorka wykorzystuje korpusy językowe w celu pozyskania materiału badawczego oraz jako narzędzie przy tworzeniu tezaurusa neologizmów w omawianych językach. (PK)
Author headings:
au. Satoła-Staśkowiak, Joanna [Show]
Keywords: internacjonalizm, język bułgarski, język polski, język rosyjski, językoznawstwo kontrastywne, korpus językowy (zbiór tekstów zapisanych w postaci cyfrowej i opatrzonych odpowiednimi informacjami), neologizm leksykalny, neosemantyzm
Tags:
Classification:
1.4.1. General part. Lexicology. Contrastive studies [Show]
3.1.6. Bulgarian. Lexicology [Show]
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]
9.2.6. Russian. Lexicology [Show]