iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Problematyka zapożyczeń niemieckich przy badaniach nad fonologią języka górnołużyckiego
Author/editor: Lechosław Jocz
Published in: Zeszyty Łużyckie [Show]
Journal issue: 2010 T. 44
Pages: 117-131
Note: Streszcz.: ger
Languages: pol
Abstract: Przedmiotem analizy jest adaptacja fonetyczna zapożyczeń oraz forma i nasilenie strukturalnego (w tym fonetycznego) wpływu języka niemieckiego na górnołużycki. Autor omawia stan badań oraz wskazuje czynniki określające fonologiczny status zapożyczeń niemieckich w języku górnołużyckim. Stwierdza, że niezaadaptowane fonetycznie leksemy pochodzące z języka niemieckiego występują w języku górnołużyckim w wyniku przełączania kodów i nie muszą być uznawane za jednostki górnołużyckiego systemu fonologicznego. (Bi)
Author headings:
au. Jocz, Lechosław [Show]
Keywords: adaptacja fonetyczna, fonologia 1 (funkcje fonemów w systemie językowym), germanizm, język górnołużycki, przełączanie kodów, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
7.1.1. Sorb Group. Phonetics. Phonology [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]