iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Лексемите баба и дедо и нивната застапеност во македонската топонимија
Author/editor: Весна Миовска
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2003 - 2004 Г. 54-55 [druk 2004]
Pages: 131-144
Note: Streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Авторката ги опишува лексемите баба и дедо в македонскиот јазик, покажува нивната застапеност во други словенски јазици и нивните хомоними во несловенските јазици на Балканот. Претставува деривати, во кои што баба и дедо се основата, а исто така и употребата на тие основи во македонската топонимија. (MF)
Abstract 2: Autorka analizuje leksemy баба i дедо o znaczeniu 'babcia' i 'dziadek' w języku macedońskim, przytacza także ich odpowiedniki w pozostałych językach słowiańskich oraz homonimy w niesłowiańskich językach bałkańskich. Przedstawia utworzone od nich derywaty o charakterze onomazjologicznym. Omawia też wykorzystanie leksemów баба и дедо w macedońskiej toponimii. (MF)
Author headings:
au. Miovska, Vesna [Show]
Keywords: język macedoński, języki słowiańskie, leksem, onomazjologia, toponim, toponimia 1 (zbiór toponimów), баба, дедо
Tags:
Classification:
3.2.7.2. Macedonian. Toponymy [Show]
3.2.6. Macedonian. Lexicology [Show]