iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Дамаскините и нивниот удел во развојот на современите балкански литературни јазици врз народна основа : со посебен осврт кон македонските дамаскинари
Author/editor: Петар Хр. Илиевски
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2000 - 2001 Г. 51-52
Pages: 1-30
Note: Streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Во својата статија авторот претставува значењето на текстовите на Дамаскин Студит во развојот на балканските јазици. Првиот превот во Македонија бе направен от Григориј, пелагонскиот епископ, уште во 1520. Во него се воведени елементи от западномакедонскиот говор. Со тоа, преводот има големо значење за историја на македонскиот јазик. (MF)
Abstract 2: W swoim artykule autor przedstawia znaczenie tekstów Damaskina Studyty w rozwoju języków bałkańskich. Pierwszy przekład w Macedonii jest autorstwa Grzegorza, biskupa pelagońskiego i pochodzi z 1520 roku. Zostały do niego wprowadzone elementy dialektu zachodniomacedońskiego. Dzięki temu przekład ma olbrzymie znaczenie dla historii języka macedońskiego. (MF)
Author headings:
au. Ilievski, Petar Christo [Show]
Keywords: 16-19 w., damaskin, historia języka, język macedoński, przekład 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
2. Old Church Slavonic [Show]
3.2.2. Macedonian. History of language [Show]
3.2.1.7. Macedonian. Language of an author [Show]