iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Odapelatywne imiona osobowe w języku rosyjskim XVI wieku
Author/editor: Jan Sosnowski
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2012 R. 61 nr 4
Pages: 447-473
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autor analizuje sposoby tworzenia imion męskich ludności chłopskiej w XVI-wiecznym państwie moskiewskim. Materiał do badań został zaczerpnięty z XVI-wiecznych rejestrów podatkowych. Stwierdzone zostało, że obowiązywał dwustopniowy system nazewniczy, oprócz imienia drugim członem najczęściej było patronimikum, dużo rzadziej przezwisko, nazwa zawodu lub określenie odmiejscowe. Określenia jednostopniowe stanowią margines i dotyczą przede wszystkim chłopów bez ziemi i niewolnych sług. W wyekscerpowanym materiale zdecydowaną większość stanowią imiona chrześcijańskie, wśród pozostałych występują głównie odapelatywne. Bardzo mało jest imion słowiańskich. Autor szczegółowo prezentuje imiona odapelatywne (około 400 w badanym materiale), uporządkowane według sposobu ich tworzenia. Stwierdza zbliżoną ilość imion utworzonych drogą derywacji oraz onimizacji. (MF)
Author headings:
au. Sosnowski, Jan [Show]
Keywords: 16 w., derywacja słowotwórcza, derywat sufiksalny, historia języka, imię osobowe, język rosyjski, odapelatywne imię osobowe, proprializacja, sufiks
Tags:
Classification:
9.2.7.1. Russian. Anthroponymy [Show]
9.2.2. Russian. History of language [Show]