iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: О социально-культурном факторе функциональной семантики : проблемы речевой номинации
Author/editor: Aleksander Kiklewicz
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2012 R. 61 nr 3
Pages: 339-361
Note: Tabl., streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Статья посвящается вопросам речевой номинации c точки зрения функциональной семантики. Автор сосредоточивает внимание на возможности создания семантики на основе прагматики, а также на роли социально-культурных компонентов в семантике языковых знаков. Показывает коннотации некоторых лексем и различия в их восприятии в польском и русском языках. Представляет социальный контекст и основные принципы речевой номинации. (MF)
Abstract 2: Artykuł jest poświęcony problematyce nominacji w języku, przy uwzględnieniu semantyki funkcjonalnej. Autor zwraca uwagę na możliwość stworzenia semantyki na podstawie pragmatyki, a także na to, że w semantyce znaków językowych pewną rolę grają elementy socjalno-kulturowe. Pokazuje konotacje niektórych leksemów i różnice w ich percepcji w języku rosyjskim oraz polskim. Przedstawia socjalny kontekst i podstawowe zasady nominacji w języku. (MF)
Author headings:
au. Kìklevìč, Aljaksandr [Show]
Keywords: język polski, język rosyjski, konotacja 2 (relacja asocjacyjna), nominacja 1 (procedura), nominacja 2 (rezultat), pragmalingwistyka, semantyka funkcjonalna
Tags:
Classification:
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
Links:
Tekst dokumentu