iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Уже и соотносительные с ним единицы в современном русском языке
Author/editor: Владимир Шапошников
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2012 R. 61 nr 2
Pages: 257-267
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: В статье рассматривается слово уже в современном русском языке. Приводится его классификация в разных словарях, где оно описывается как наречие и как частица. Автор проводит семантический анализ слова, отмечая изменения в новейшей речевой практике. Исследуются ситуации, в которых возможна замена слова уже словами же и уж, разработана схема взаимоотношений между уже, же, уж/ ж и еще. (MF)
Abstract 2: W artykule omówiony został wyraz уже we współczesnym języku rosyjskim. Przytoczona została jego klasyfikacja w różnych słownikach, w których bywa opisywane zarówno jako przysłówek, jak też jako partykuła. Autor przeprowadził analizę semantyczną wyrazu, wskazując na zmiany w obecnej rzeczywistości językowej. Bada sytuacje, w których można zamienić уже wyrazami же i уж, prezentuje także schemat wzajemnych relacji między уже, же, уж/ж i еще. (MF)
Author headings:
au. Šapošnikov, Vladimir Nikolaevič [Show]
Keywords: język potoczny, język rosyjski, język współczesny, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), уже
Tags:
Classification:
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.6. Russian. Lexicology [Show]
Links:
Tekst dokumentu