iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Структурные типы русских послереволюционных аббревиатур : на материале русско-польского словаря от 1933 года
Author/editor: Michał Sobczak
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2011 R. 60 nr 3
Pages: 405-417
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Материалом для исследований является "Польско-русский словарь" под ред. Ю. Красного, в пределах букв А-О. Автор исследует 253 русские сокращения согласно классификации С. Шадыко, хотя в словаре не указано их произношение. Автор делит исследуемые сокращения на 7 структурных типов и выявляет, что 6 из них остаeтся вне модели. Среди остальных типов самые распространенные - синтаксические и инициальные аббревиатуры. (MF)
Abstract 2: Materiał dla badań stanowi "Польско-русский словарь" pod red. J. Krasnego, w zakresie liter А-О. Autor podejmuje próbę zbadania 253 rosyjskich skrótowców według klasyfikacji S. Szadyko, choć w słowniku nie została wskazana ich wymowa. Przyporządkowuje badane skrótowce do 7 typów strukturalnych, odkrywając że 6 z nich pozostaje poza klasyfikacją. Wśród pozostałych najczęstsze są skrótowce syntaktyczne i inicjalne. (MF)
Author headings:
au. Sobczak, Michał [Show]
Keywords: 20 w. (początek), historia języka, język rosyjski, skrótowiec
Tags:
Classification:
9.2.2. Russian. History of language [Show]
9.2.1.3. Russian. Word-formation [Show]
Personal subject heading:
Šadyko, Stanislav [Show]
Links:
Tekst dokumentu