iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Czy po rozpadzie prasłowiańszczyzny istniał jeden, czy dwa języki łużyckie?
Author/editor: Elżbieta Wrocławska
Published in: Zeszyty Łużyckie [Show]
Journal issue: 1995 T. 13 nr 1
Pages: 15-20
Note: Tab., streszcz.: ger
Languages: pol
Abstract: Omówienie problemu klasyfikacji języków łużyckich (górnołużyckiego i dolnołużyckiego) jako dwóch odrębnych języków lub jednego języka o dwu wariantach literackich. Przytoczone wypowiedzi językoznawców dotyczą zagadnień dialektologii i historii języka. W artykule omówiono również fragment ankiety przeprowadzonej przez autorkę w środowisku inteligencji łużyckiej. W pytaniu o istnienie jednej / dwóch norm literackich łużycczyzny większość respondentów opowiedziała się za odrębnością języka górno- i dolnołużyckiego. Skrócona wersja artykułu "Serbšćina - to jeden czy dwa języki łużyckie. W świetle danych językowych i ekstralingwistycznych" opublikowanego w tomie "Symbolae slavisticae" (Warszawa, 1996). (Bi)
Author headings:
au. Wrocławska, Elżbieta [Show]
Keywords: dialektologia, historia języka, język dolnołużycki, język górnołużycki, języki łużyckie, socjolingwistyka
Tags:
Classification:
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
7.3. Sorb Group. Dialectology [Show]
7.4. Sorb Group. Sociolinguistics [Show]