iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Arealna distribucija substantivov na -ьje v južnoslovanskih govorih : s posebnim ozirom napodaljšavo izglasnego vokala
Author/editor: Alenka Šivic-Dular
Published in: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique [Show]
Journal issue: 2008 T. 57
Pages: 111-126
Languages: slv
Author headings:
au. Šivic-Dular, Alenka [Show]
Keywords: -ьje, dialekt, dystrybucja, języki południowosłowiańskie, prozodia, rzeczownik abstrakcyjny, sufiks, typ akcentuacyjny
Tags:
Classification:
1.3. General part. Regional problems [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]