iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Polska genologia lingwistyczna
Author/editor: red. nauk. Danuta Ostaszewska, Romuald Cudak
Publication place: Warszawa
Publisher: Wydaw. Naukowe PWN
Year: 2008
Series:
Zagadnienia i Problemy Współczesnej Genologii [Show]
Pages: 362 s.
Note: Bibliogr.
Languages: pol
Abstract: Praca ma układ dwuczęściowy. Część pierwszą stanowi rozprawa D. Ostaszewskiej prezentująca teorię i metodologię badań genologii lingwistycznej, przeżywającej obecnie duży rozwój. Część druga zawiera antologię rozpraw naukowych dokumentujących rozwój tej dyscypliny. Obok tekstów starszych w tomie opublikowano koncepcje najnowsze, opisujące zagadnienia dotyczące tekstu, dyskursu, gatunku, głównie gatunku użytkowego. (Kar)
Author headings:
rd. Ostaszewska, Danuta [Show]
rd. Cudak, Romuald [Show]
Keywords: dyskurs, gatunek tekstu, genologia lingwistyczna, lingwistyka tekstu, tekst 1 (całościowy komunikat), teoria dyskursu
Tags: