iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Česká slavistika 2008
Author/editor: ed. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka
Publication place: Brno ; Praha
Publisher: "Academicus"
Year: 2008
Pages: 371 s.
Languages: cze, rus
Abstract: Vychází k 14. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Ochridu, Makedonie, září 2008. (JP)
Author headings:
rd. Pospíšil, Ivo [Show]
rd. Zelenka, Miloš [Show]
Keywords: 2008 r., historia języka, język czeski, język rosyjski, języki słowiańskie, językoznawstwo, Międzynarodowy Kongres Slawistów, Ochryda, slawistyka
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1. General part [Show]
Articles:
ŠTĚPÁNEK Václav: Mizející svět : k historii české menšiny v srbském Banátě .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
FIALA Jiří, SOBOTKOVÁ Marie: O aforistice, najmě české a polské .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
BRANDNER Aleš: Podíl církevní slovanštiny na konstituování novodobého ruského spisovného jazyka .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
KREJČÍ Pavel: Problematika výuky jihoslovanských jazyků na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
MADECKI Roman: Spisovná čeština a polština ve veřejném diskurzu : norma, kodifikace, individuální postoje mluvčích .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
KŘÍSTEK Michal: Vizualizace stylu a stylové mapy : stylistický rozbor textů na základě stylových charakteristik výrazových prostředků .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
RUFEROVÁ Jana: К вопросу о предложном падеже в русском и чешском предложениях : на материале между + I .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
FLÍDROVÁ Helena: К синтаксису научной и разговорной речи русского и чешского языков .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
PILÁTOVÁ Jindřiška: Концепция газетно-публцистического стиля в русской и чешской стилистической традиции : на материале теории и практики .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
MAIELLO Giuseppe: Мария Алсейкайте Гимбутене (Marija Gimbutas) и ее исследования славян .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
STEPANOVA Ljudmila Ivanovna: Наблюдения над языком современных российских газет .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
VYSLOUŽILOVÁ Eva: Ренессанс малого публистического жанра : диалога в письмe (DvP) .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
VYCHODILOVÁ Zdeňka: Универсальное и специфическое в местоименном выражении дeйксиса в чешском и русском языках .- Brno ; Praha, 2008 [Show]
RICHTEREK Oldřich: Чешско-русский межкультурный диалог в чешских переводах русской литературы .- Brno ; Praha, 2008 [Show]