iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Iskazivanje posesivnosti predlogom od u srpskim narodnim govorima
Author/editor: Sofija Miloradović
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 2006 6
Pages: 57-64
Note: Streszcz.: eng
Languages: scc
Abstract: W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wyrażania znaczenia posesywności za pomocą konstrukcji analitycznej od + dopełniacz, która notowana jest na peryferiach serbskiego obszaru dialektalnego. Materiał językowy pochodzi przede wszystkim z gwar kosowsko-resawskich. Do ekspansji omawianej konstrukcji dochodzi na obszarach, na których język serbski styka się z językami niesłowiańskimi. Autorka zauważa także, że konstrukcja od + dopełniacz w gwarach kosowsko-resawskich jest wynikiem wpływu konstrukcji analitycznych z południowo-wschodniego serbskiego obszaru dialektalnego, który uległ silnej bałkanizacji. (PK)
Author headings:
au. Miloradović, Sofiǰa [Show]
Keywords: analityzm języka, dopełniacz, gwary kosowsko-resawskie, język serbski, konstrukcja analityczna, kontakty językowe, posesywność, wyrażenie przyimkowe, од
Tags:
Classification:
4.3. Serbo-Croatian group. Dialectology [Show]
4.1.4. Serbo-Croatian group. Syntax [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]