iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Zdzisław Stieber (1903-1980) - w setną rocznicę urodzin
Author/editor: Hanna Popowska-Taborska
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2004 39
Pages: 21-31
Languages: pol
Abstract: Wspomnienie o Z. Stieberze podzielone zostało na części odpowiadające zainteresowaniom badawczym językoznawcy: Dialektologia słowiańska; Dzieje i opis języka polskiego; Komparatystyka słowiańska. W artykule wymieniono ważniejsze publikacje uczonego, projekty naukowe oraz badania terenowe, w których uczestniczył. Z. Stieber był jednym z inicjatorów "Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego" oraz organizatorem prac nad "Atlasem językowym kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich". (Bi)
Author headings:
au. Popowska-Taborska, Hanna [Show]
Keywords: "Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich", dialektologia, gramatyka porównawcza, historia języka, historia slawistyki, języki słowiańskie, języki zachodniosłowiańskie, kaszubszczyzna, personalia, Polska, Stieber Zdzisław (1903-1980), "Общеславянский лингвистический атлас" (ОЛА)
Tags:
Classification:
1.6.4. Personalia [Show]
1.6.5. History of Slavic studies [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
Personal subject heading:
Stieber, Zdzisław [Show]