iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Propria (příjmení na ) : problém automatické morfologické analýzy
Author/editor: Klára Osolsobě
Published in: Jazyk a jeho proměny : prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu .- Brno, 2008 [Show]
Pages: 205-216
Note: Streszcz.: eng
Languages: cze
Abstract: Korpusová analýza. (JP)
Author headings:
au. Osolsobě, Klára [Show]
Keywords: , analiza morfologiczna, antroponim, automatyczna analiza języka, dewerbatyw, język czeski, korpus językowy (zbiór tekstów zapisanych w postaci cyfrowej i opatrzonych odpowiednimi informacjami), nazwisko
Tags:
Classification:
6.1.7.1. Czech. Anthroponymy [Show]