iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Jazyk a jeho proměny : prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu
Author/editor: eds. Michaela Čornejová, Pavel Kosek
Publication place: Brno
Publisher: "Host"
Year: 2008
Pages: 270 s
Languages: cze
Author headings:
rd. Čornejová, Michaela [Show]
rd. Kosek, Pavel [Show]
Keywords: bohemistyka, księga pamiątkowa, Pleskalová Jana (1949-)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
6.1. Czech [Show]
Personal subject heading:
Pleskalová, Jana [Show]
Articles:
BERGER Tilman: Diakritické znaky v "Pravopisnosti Řeči Čechské" Jana Václava Póla .- Brno, 2008 [Show]
NEKULA Marek: Hus - Husova, Žižka - Žižkov... : toponyma a ideologie .- Brno, 2008 [Show]
ŽIGO Pavol: Ideonymá a problematika transonymizácie .- Brno, 2008 [Show]
KARLÍKOVÁ Helena: K etymologii jednoho staročeského adjektiva .- Brno, 2008 [Show]
KLOFEROVÁ Stanislava: K nepřeneseným víceslovným pojmenováním v nářečích .- Brno, 2008 [Show]
NEJEDLÝ Petr: K otázce parasystémového tvoření staročeských oikonym .- Brno, 2008 [Show]
VOJTOVÁ Jarmila: K problematice vinařské nářeční terminologie .- Brno, 2008 [Show]
ŠLOSAR Dušan: K relativní chronologii ve vývoji českého dlouhého vokalismu .- Brno, 2008 [Show]
HLADKÁ Zdeňka: Milá Jano, Jájo, Janičko... : materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik .- Brno, 2008 [Show]
KOMÁREK Karel, VEPŘEK Miroslav: Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu .- Brno, 2008 [Show]
ČERNÁ Alena M.: Názvy částí lidského těla (nejen) ve staré češtině .- Brno, 2008 [Show]
ZEMANOVÁ Jana: Některé staročeské výrazy ze sémantického pole hněvu .- Brno, 2008 [Show]
OSOLSOBĚ Klára: Propria (příjmení na ) : problém automatické morfologické analýzy .- Brno, 2008 [Show]
KNAPPOVÁ Miloslava: Rodná jména v Česku v 21. století .- Brno, 2008 [Show]
BROMOVÁ Veronika: Šlechtická jména ve staročeských listinách .- Brno, 2008 [Show]
HOMOLKOVÁ Milada: Slovo čtenář ve staré češtině .- Brno, 2008 [Show]
KOSEK Pavel: Slovosled reflexivního výrazu se ve frázi verba finita v barokní češtině .- Brno, 2008 [Show]
KARLÍK Petr: Slovotvorba adjektiv na -teln(ý): případ pro diachronní pohled .- Brno, 2008 [Show]
VEČERKA Radoslav: Staroslověnská personální propria v posesivu .- Brno, 2008 [Show]
JELÍNEK Milan: Styl beletrizované korespondence mezi Janem Werichem a Jiřím Voskovcem : komentář ke Korespondenci I a II .- Brno, 2008 [Show]
ČORNEJOVÁ Michaela: Úvodní slovo .- Brno, 2008 [Show]