iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Z dialektologii słowiańskiej
Author/editor: pod red. Feliksa Czyżewskiego
Publication place: Lublin
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Year: 2002
Series:
Rozprawy Slawistyczne / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) ; 19 [Show]
Pages: 256 s.
Languages: pol, ukr
Abstract: Tom dedykowany pamięci M. Buczyńskiego. Większość tekstów wygłoszono na międzynarodowej konferencji naukowej "Problemy dialektografii słowiańskiej" (Włodawa-Wola Uhruska, 17-18 maja 2001). Organizatorzy: Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Oddział Dialektologii Instytutu Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Urząd Miasta Włodawa i Urząd Gminy Wola Uhruska. (JB)
Author headings:
rd. Czyżewski, Feliks [Show]
Keywords: 2001 r., Buczyński Mieczysław (1936-1992), dialektografia, dialektologia, język polski, język ukraiński, księga pamiątkowa, materiały konferencyjne, pogranicze językowe, "Problemy dialektografii słowiańskiej", Włodawa, Wola Uhruska
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
9.4.3. Ukrainian. Dialectology [Show]
9.3.3. Belorussian. Dialectology [Show]
Personal subject heading:
Buczyński, Mieczysław [Show]
Articles:
ZŁOTKOWSKI Piotr: Antroponimy historyczne wsi Bujnowo na Podlasiu .- Lublin, 2002 [Show]
JAROS Irena: Granice zjawisk językowych a granice naturalne na pograniczu małopolsko-mazowieckim .- Lublin, 2002 [Show]
KONDRATIUK Michał: Imperativus w gwarach polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza .- Lublin, 2002 [Show]
PELCOWA Halina: Mowa mieszkańców nadbużańskich wsi województwa lubelskiego w świetle związków językowych polsko-ukraińskich .- Lublin, 2002 [Show]
HARASIMOWICZ Irena: O potrzebie dalszych badań gwar polskich północno-zachodniej Grodzieńszczyzny .- Lublin, 2002 [Show]
WARCHOŁ Stefan: Polsko-wschodniosłowiańskie związki językowe w świetle tradycyjnej zoonimii ludowej : problematyka wybrana .- Lublin, 2002 [Show]
MARCINIAK-FIRADZA Renata: W sprawie pogranicznego charakteru gwar łowickich .- Lublin, 2002 [Show]
FADECKA Anna: W sprawie słowotwórstwa gwarowego czasownika .- Lublin, 2002 [Show]
JASTREMS'KA Tetjana: Карпатоукраїнсько-польська лексична інтерференція : на матеріалі пастушої лексики .- Lublin, 2002 [Show]
CHOBZEJ Natalìja Vasilìvna: Лексика календарної обрядовості в українскьих говірках Мараморoщини та Сучавщини на тлі гуцульських говірок .- Lublin, 2002 [Show]
MARTINOVA Ganna Ìvanìvna: Середньонадднiпрянскьий дiалект у свiтлi лiнгвогеографii .- Lublin, 2002 [Show]
ARKUŠIN Grigorìj L'vovič: Фонетичнi варiанти iменникових суфiксив у захiднополiських говiрках .- Lublin, 2002 [Show]
OLÌJNIK Miroslava Jaroslavìvna: Фразеологія говірки с. Красна (Румунія) на тлі фразеології української мови .- Lublin, 2002 [Show]