iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Deminutywność jako rodzaj akcji : na materiale przekładowym rosyjsko-niemieckim
Author/editor: Jadwiga Stawnicka
Published in: Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich .- Katowice, 2003 [Show]
Pages: 217-223
Note: Streszcz.: eng, rus
Languages: pol
Abstract: Autorka rozumie deminutywność w odniesieniu do rodzaju akcji jako niski stopień jej natężenia. Wyróżnia dwie grupy werbalnych leksemów deminutywnych w zależności od obecności cechy zdeterminowanie delimitacyjne. Ekwiwalentami deminutywnych formacji rosyjskich są w języku niemieckim: czasowniki przedrostkowe z przedrostkiem an-, adwerbia i wyrażenia adwerbialne, forma osobowa czasownika werden z przymiotnikiem w stopniu wyższym, rzeczownik deminutywny z czasownikiem i semantyka czasownika bazowego. (JB)
Author headings:
au. Stawnicka, Jadwiga [Show]
Keywords: czasownik, deminutywność, ekwiwalent przekładowy, język niemiecki, język rosyjski, limitatywność, rodzaj czynności
Tags:
Classification:
10.3. Slavic – non-slavic contrastive studies [Show]
1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation [Show]
9.2.1.3.2. Russian. Verbal formation [Show]