iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska : fonetyka i fonologia : grafia i ortografia
Author/editor: Irena Dulewiczowa
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1993
Pages: 87 s.
Note: Bibliogr.
Languages: pol
Abstract: Tom stanowi pierwszą część konfrontatywnego opracowania gramatyki rosyjskiej i polskiej. Celem autorki było umożliwienie łatwiejszego uporządkowania podobieństw i różnic między językami poprzez odpowiednie zestawienie form rosyjskich z formami polskimi i ułatwienie polskiemu użytkownikowi opanowania języka rosyjskiego. Praca składa się z dwóch części, pierwsza z nich porusza zagadnienia związane z dźwiękowo-słuchowym aspektem języka (fonetyka, fonologia, zjawiska morfologiczne), druga dotyczy przekładu strony fonicznej języka na język pisany (grafia i ortografia). W części pierwszej dużo miejsca poświęcone jest kwestiom akcentuacyjnym, omówione zostają także poszczególne fonemy i ich warianty oraz alternacje morfologiczne, część poświęcona grafii obejmuje zagadnienia związane z transkrypcją, transliteracją oraz najbardziej podstawowymi zasadami ortograficznymi języka rosyjskiego. (MF)
Author headings:
au. Dulewiczowa, Irena [Show]
Keywords: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), fonologia 1 (funkcje fonemów w systemie językowym), gramatyka konfrontatywna, język polski, język rosyjski, ortografia, pisownia 1
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
9.2.1.1. Russian. Phonetics. Phonology [Show]
8.2.1.1. Polish. Phonetics. Phonology [Show]