iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Zmiana współczesnych słowiańskich standardów językowych : aspekty słowotwórcze
Author/editor: Alicja Pstyga
Published in: Procesy innowacyjne w językach słowiańskich .- Warszawa, 2003 [Show]
Pages: 175-188
Languages: pol
Abstract: W artykule przedstawiono rzeczownikowe neologizmy słowotwórcze, które wpływają na zmiany w obrębie całego systemu słowotwórczego danego języka. Za punkt wyjścia przyjęto wspólne tendencje występujące w rozwoju języków słowiańskich. Materiał językowy ograniczono do przykładów polskich i rosyjskich, uwzględniając kognitywną perspektywę kategorii słowotwórczych. Zauważalny jest obecnie zanik dystansu między normą a uzusem, co wynika ze zmiany warunków komunikacji społecznej oraz dynamicznej rzeczywistości językowej. Analiza neologizmów dowodzi, że derywaty ekspresywne nie tworzą oddzielnej kategorii, a jedynie przenikają inne wyróżnione kategorie. Należą do potocznej warstwy leksyki języka polskiego i rosyjskiego, używane są najczęściej w kontaktach codziennych. (PK)
Author headings:
au. Pstyga, Alicja [Show]
Keywords: ekspresywność, innowacja leksykalna, język polski, język rosyjski, język współczesny, neologizm, neosemantyzm, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), uzus językowy, zmiana językowa
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]
9.2.1.3.1. Russian. Nominal formation [Show]