iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Typy cuzorěčnych leksikaliskich wliwow na hornjoserbsku spisownu rěč
Author/editor: Helmut Jenč
Published in: Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc : pogranicza i kontakty językowe .- Warszawa, 1997 [Show]
Pages: 91-98
Note: Streszcz.: ger
Languages: hsb
Abstract: Awtor analyzuje serbske slawizmy a němske požčonki na zakładźe fundusa ekscerptow z literatury wot lěta 1840 a přirunuje, kak so literalny uzus wotbłyšćuje w słownikach. Rysuje puristicke tendence serbskeje rěčneje politiki: němske požčonki su byłe powšitkownje rozšěrjene w spisownej rěči, ale słowniki je njejsu registrowali. Tež požčonki ze druhich słowjanskich rěčow su so wot słownikarjow rozumiłe jako namjety k wobohaćenju wurazowych móžnosćow spisowneje serbšćiny, kotrež w praksy njejsu přimnyłe. Leksikalnu normu hornjoserbskeje spisowneje rěče wotbłyšćuje literatura. (Bi)
Abstract 2: Autor analizuje germanizmy i slawizmy w literaturze górnołużyckiej okresu od 1840 roku oraz ich obecność w słownikach. Omawia purystyczny kierunek łużyckiej polityki językowej: germanizmy były rozpowszechnione w języku literackim, jednak słowniki ich nie rejestrowały. Leksykografowie interpretowali zapożyczenia z innych języków słowiańskich jako propozycje wzbogacenia możliwości wyrazu łużycczyzny, których nie należy akceptować w praktyce. Normę leksykalną górnołużyckiego języka literackiego odwzorowuje literatura. (Bi)
Author headings:
au. Jenč, Helmut [Show]
Keywords: 19-20 w., germanizm, historia języka, język górnołużycki, język literacki, leksykografia, puryzm językowy, slawizm, słownictwo, wpływ językowy
Tags:
Classification:
7.6.1. Sorb Group. History of lexicon [Show]
7.6.4. Sorb Group. Lexicography [Show]