iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Germanizmy we werbalnym systemje słowinšćiny a serbšćiny
Author/editor: Ronald Lötzsch
Published in: Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc : pogranicza i kontakty językowe .- Warszawa, 1997 [Show]
Pages: 49-57
Note: Streszcz.: ger
Languages: hsb
Abstract: Awtor wobmjezuje so na prašenja tempusoweho systema, charakterizuje rozdźěle mjez słowinšćinu a serbšćinu. Słowinski tempusowy system wobsedźii prezens, preteritum, perfekt, pluskwamperfekt, futurum, futurum eksaktum a wotpowěduje němskemu. Wobě rěči stej pod wliwom němčiny stałoj: słowinšćina pod wliwom delnjoněmčiny a serbšćina pod wliwom hornjoněmčiny. Rozdźěl mjez słowinskim a serbskim modelom tempusoweho systema je w nastupanju tworjenja preterituma, perfekta a pluskwamperfekta. (Bi)
Abstract 2: Autor analizuje różnice między systemami temporalnymi dialektu słowińskiego i łużycczyzny. Słowiński system temporalny odpowiadał niemieckiemu i obejmował czas teraźniejszy, przeszły, perfekt, czas zaprzeszły, przyszły, futurum exactum. Oba analizowane języki znajdowały się pod wpływem niemczyzny: dialekt słowiński pod wpływem dolnoniemieckiego, a łużycczyzna - górnoniemieckiego. Różnice między słowińskim a łużyckim modelem systemu temporalnego dotyczą tworzenia czasu przeszłego, perfektu i czasu zaprzeszłego. (Bi)
Author headings:
au. Lötzsch, Ronald [Show]
Keywords: czas, czasownik, dialekt słowiński, germanizm, język niemiecki, język Słowian pomorskich, języki łużyckie, kategoria morfologiczna, system morfologiczny, temporalność, wpływ językowy
Tags:
Classification:
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
8. Lech group [Show]
7.1.2. Sorb Group. Morphology. Morphonology [Show]