iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Ślady kolonizacji wołoskiej w antroponimii Orawy
Author/editor: Wanda Budziszewska
Published in: Antroponimia słowiańska : materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa 6-8.IX.1994 .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 9-14
Languages: pol
Abstract: Autorka omawia nazwy osobowe, mogące poświadczać wpływy wołoskie w regionie Orawy. Wykorzystuje do tego monografię T. Gołębiowskiej. Dla poszczególnych jednostek antroponimicznych podaje etymologię proponowaną przez T. Gołębiowską, jak również swoją interpretację, nierzadko ilustrowaną również przez wyjaśnienia K. Rymuta i J. Bubaka. Przedstawione zestawienie 25 nazwisk jest niejednorodne, zarówno pod kątem fonetyki, jak również etnicznego pochodzenia podstaw słowotwórczych. Większość nawiązań wołoskich oraz południowosłowiańskich jest niepewna, z wyjątkiem nazwisk, których występowanie koncentruje się w południowej Polsce, dla których wpływy obce są podkreślone przez formę fonetyczną oraz podstawę apelatywną. (MF)
Author headings:
au. Budziszewska, Wanda [Show]
Keywords: język polski, nazwisko, Orawa (region)
Tags:
Classification:
1.5. General part. Onomastics [Show]
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]
Personal subject heading:
Gołębiowska, Teresa [Show]
Rymut, Kazimierz [Show]
Bubak, Józef [Show]