iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Die beiden sorbischen Umlaute 'e > 'o und 'e > 'a auf dem Hintergrund der späturslawischen Lautenwicklungen
Author/editor: Heinz Schuster-Šewc
Published in: Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc : pogranicza i kontakty językowe .- Warszawa, 1997 [Show]
Pages: 73-84
Note: Streszcz.: pol
Languages: ger
Abstract: W artykule omówione zostały dawne stosunki dolnołużycko-połabskie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu gwar zachodniolechickich na zachodnie dialekty dolnołużyckie. Przegłos 'e > 'o nie wystąpił konsekwentnie na obszarze Dolnych Łużyc; częściowy brak poświadczony jest w zachodnich i centralnych dialektach dolnołużyckich, jak również w dolnołużyckim języku literackim, np. pjero, sedymy, srjeda, obok form: mjod, śota, cora, co można tłumaczyć wpływem dialektów zachodniolechickich (połabskich). Przegłos 'e > 'a jest ograniczony do terenu dolnołużyckiego, lecz objął także obszar dialektów zachodniodolnołużyckich. W języku górnołużyckim wystąpił jedynie przegłos 'e > 'o, którego warunki strukturalne były podobne do tych w języku dolnołużyckim. Na południowym wschodzie obszaru górnołużyckiego występuje więcej wyjątków z zachowanym e, najczęściej w pozycji przed spółgłoskami twardymi zębowymi, np. šćedry, ćeta, sedmy, šesty. Jest to wpływ języka czeskiego, z którym te dialekty pozostawały w kontakcie, a nie, jak w przypadku dialektów dolnołużyckich, języka połabskiego. (PK)
Author headings:
au. Schuster-Šewc, Heinz [Show]
Keywords: dialekty zachodniosłowiańskie, język czeski, język połabski, języki łużyckie, kontakty językowe, nazwa miejscowa, pogranicze językowe, przegłos, wpływ językowy
Tags:
Classification:
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
7.1.1. Sorb Group. Phonetics. Phonology [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
8.1. Polabian [Show]