iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Drugi hrvatski slavistički kongres : zbornik radova .- 1
Author/editor: ur. Dubravka Sesar, Ivana Vidović Bolt
Publication place: Zagreb
Publisher: Hrvatsko filološko društvo : Filozofski fakultet
Year: 2001
Pages: 694 s.
Languages: scr
Abstract: Kongres je održan u Osijeku od 14.-18. rujna 1999. g. (MS)
Author headings:
rd. Sesar, Dubravka [Show]
rd. Vidović Bolt, Ivana [Show]
Keywords: 1999 r., język chorwacki, materiały konferencyjne, Osijek
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
4. Serbo-Croatian group [Show]
Articles:
FILIPOVIĆ Rudolf, MENAC Antica: Akcentuacija anglicizama u hrvatskom jeziku .- Zagreb, 2001 [Show]
POŽGAJ-HADŽI Vesna: Automatizirani red riječi u hrvatskom i slovenskom jeziku .- Zagreb, 2001 [Show]
PINTARIĆ Neda: Bartol Kašić i njegovi poljski suvremenici .- Zagreb, 2001 [Show]
ČILAŠ ŠIMPRAGA Ankica, KURTOVIĆ BUDJA Ivana: Četiri uha - dva trbuha : riječ jastuk u hrvatskim govorima .- Zagreb, 2001 [Show]
ZNIKA Marija: Defektne imenice .- Zagreb, 2001 [Show]
CRLJENKO Branimir: Etnolingvistički prijepori oko istarske toponimije .- Zagreb, 2001 [Show]
SPAGIŃSKA-PRUSZAK Agnieszka: Frazemi sa sastavnicom glava kojima se iskazuju intelektualne osobine u hrvatskome, poljskom i ruskom jeziku .- Zagreb, 2001 [Show]
MITANI Keiko: Glagoli i prefiksacija : o glagolima s prefiksom pre- .- Zagreb, 2001 [Show]
KOLENIĆ Ljiljana: Glagolski oblici u Kašićevoj gramatici i Marulićevoj "Juditi" .- Zagreb, 2001 [Show]
PETI-STANTIĆ Anita: Gramatička i leksička razina izražavanja ekspresivnosti u suvremenom hrvatskom jeziku .- Zagreb, 2001 [Show]
BJELANOVIĆ Živko: Hipokoristici u ovostoljetnim hrvatskim gramatikama .- Zagreb, 2001 [Show]
HEFFER Hrvoja, JOZIĆ Željko: Hrvatsko športsko nazivlje 1941. i 1990. .- Zagreb, 2001 [Show]
KORDIĆ Snježana: Izražavanje neodređenosti pomoću riječi čovjek .- Zagreb, 2001 [Show]
PETI Mirko: Jednina i množina .- Zagreb, 2001 [Show]
SESAR Dubravka, VIDOVIĆ BOLT Ivana: Jednoslovlje i jezična kultura ili što je novogovor učinio hrvatskome jeziku? .- Zagreb, 2001 [Show]
FRANČIĆ Anđela: Jesu li prezimena nepromjenljiva? .- Zagreb, 2001 [Show]
BADURINA-STIPČEVIĆ Vesna: Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova knjiga o Makabejcima .- Zagreb, 2001 [Show]
KOVAČEVIĆ Marina, BADURINA Lada: Jezični paradoksi administrativnoga stila .- Zagreb, 2001 [Show]
KOVAČEVIĆ Barbara, HALONJA Antun: Jezični problemi u komunikaciji Internetom .- Zagreb, 2001 [Show]
FINK Željka: Kakvim se frazemima obraćamo? .- Zagreb, 2001 [Show]
MORIC Julijana: Kalkirani frazemi u hrvatskom, mađarskom i njemačkom jeziku .- Zagreb, 2001 [Show]
GRACIOTTI Sante: Kašićev "Skraćeni život sv. Ignacija iz Lojole" i njegov talijanski izvornik .- Zagreb, 2001 [Show]
TAFRA Branka: Kašićev utjecaj na hrvatsku gramatiku .- Zagreb, 2001 [Show]
STOLAC Diana, HOLJEVAC Sanja: Kašićeva sintaksa .- Zagreb, 2001 [Show]
PRANJKOVIĆ Ivo: Kompletivne rečenice u hrvatskome standardnom jeziku .- Zagreb, 2001 [Show]
PETROVIĆ Bernardina: Leksikografska obradba sinonima .- Zagreb, 2001 [Show]
BRLOBAŠ Željka, HORVAT Marijana: Lingvistička analiza tekstova vremenske prognoze .- Zagreb, 2001 [Show]
KRYŻAN-STANOJEVIĆ Barbara: Mehanizmi obrane hrvatskoga jezika od stranih jezičnih utjecaja .- Zagreb, 2001 [Show]
DAMJANOVIĆ Stjepan: Mesićeve filološke teme .- Zagreb, 2001 [Show]
KINDA-BERLAKOVICH Zorka: Njemačke interferencije u jeziku gradišćanskih Hrvata .- Zagreb, 2001 [Show]
POPOVIĆ Milenko, TROSTINS'KA Raïsa Ìvanìvna: O morfemu satelitu u slavenskim jezicima .- Zagreb, 2001 [Show]
KUNA Branko: Odnos adnominalnoga genitiva i pridjeva .- Zagreb, 2001 [Show]
JELASKA Zrinka, KOVAČEVIĆ Melita: Odnos glagola i imenica u ranome jezičnome razvoju .- Zagreb, 2001 [Show]
GULEŠIĆ MACHATA Milvia: Odnos rječničkoga stupca i dodatka u rječniku Fausta Vrančića .- Zagreb, 2001 [Show]
FILIPI Goran: Ornitonimi u Kašićevu i Vrančićevu rječniku .- Zagreb, 2001 [Show]
BELAJ Branimir: Pasivna rečenica u kontekstu gramatike i pragmatike .- Zagreb, 2001 [Show]
VUKUŠIĆ Stjepan: Podrijetlo naglasnih likova genitiva-akuzativa i dativa-lokativa osobnih zamjenica ja, ti, on i povratne sebe .- Zagreb, 2001 [Show]
VRANIĆ Silvana: Podsustavi unutar čakavskoga ekavskoga dijalekta .- Zagreb, 2001 [Show]
TURK Marija, PAVLETIĆ Helena: Poluprevedenice - jedan oblik neologizama .- Zagreb, 2001 [Show]
DESPOT Loretana: Prevođenje Biblije u Hrvata od Kašića do Katančića .- Zagreb, 2001 [Show]
ČILAŠ MIKULIĆ Marica, FRANIĆ Ivana: Pristup obradbi sintakse u jezičnim savjetnicima .- Zagreb, 2001 [Show]
IVAS Ivan: Rascijepljene rečenice u hrvatskom jeziku .- Zagreb, 2001 [Show]
GABRIĆ-BAGARIĆ Darija: Raslojenost leksika u rukopisnom prijevodu Biblije Bartola Kašića .- Zagreb, 2001 [Show]
HUDEČEK Lana: Rječnik i tvorba .- Zagreb, 2001 [Show]
HORGA Damir: Ruski palatalizirani suglasnici u dodiru s hrvatskim .- Zagreb, 2001 [Show]
SZENTESI ŽAGAR Orsolya: Skupina modalnih glagola u hrvatskom i mađarskom jeziku .- Zagreb, 2001 [Show]
ZORIČIĆ Ivan: Stilske vrijednosti u hrvatskome standardnom naglašavanju .- Zagreb, 2001 [Show]
KUZMIĆ Boris: Stupnjevanje pridjeva u "Senjskom korizmenjaku" .- Zagreb, 2001 [Show]
BAŠIĆ Petar: Tekstovi Svetoga pisma u prijevodima Bartola Kašića .- Zagreb, 2001 [Show]
KUNZMANN-MÜLLER Barbara: Tipovi jezičnih promjena u hrvatskom suvremenom jeziku .- Zagreb, 2001 [Show]
MIHALJEVIĆ Milica: Tvorbeni modeli u novome hrvatskom tehničkom nazivlju .- Zagreb, 2001 [Show]
RIŠNER Vlasta: Usporednost prijedloga u i na u akuzativnim i lokativnim prijedložnim izrazima .- Zagreb, 2001 [Show]
MEŠTROVIĆ Zrnka, VAJS VINJA Nada: Vitezovićeva leksikografska metoda .- Zagreb, 2001 [Show]