iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Nadzieje i zagrożenia : slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia
Author/editor: pod red. Józefa Zarka
Publication place: Katowice
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Year: 2002
Pages: 520 s.
Languages: pol, etc.
Abstract: Studia ofiarowane prof. H. Janaszek-Ivaničkovej. (JB)
Author headings:
rd. Zarek, Józef [Show]
Keywords: Janaszek-Ivaničkova Halina (1931-2016), języki słowiańskie, językoznawstwo konfrontatywne, księga pamiątkowa, slawistyka
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
Personal subject heading:
Janaszek-Ivaničkova, Halina [Show]
Articles:
WILKOŃ Aleksander: "Był sad" .- Katowice, 2002 [Show]
WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Kategoria symilatywności w językach słowiańskich w ujęciu typologicznym .- Katowice, 2002 [Show]
NOWAKOWSKA-KEMPNA Iwona, BĘDKOWSKA-KOPCZYK Agnieszka: Metafora bliskości i więzi w przedkonceptualnych schematach wyobrażeniowych .- Katowice, 2002 [Show]
KRYZIA Władysław: O tzw. bezosobowych konstrukcjach modalnych .- Katowice, 2002 [Show]
DONATO Roberto: Open syllables and the morphological development of Common Slavic .- Katowice, 2002 [Show]
KUDELSKA Danuta: Podobieństwa wyrażone w porównaniach : rozważania lingwistyczno-stylistyczne z zakresu figur retorycznych na podstawie wybranych tekstów Dominika Tatarki .- Katowice, 2002 [Show]
RUSEK Zbigniew: Prasłowiańskie *kyla 'hernia' i jego rozwój znaczeniowy w poszczególnych językach słowiańskich .- Katowice, 2002 [Show]
SZYMCZAK Mariola: Relacje synonimiczne w obrębie konstrukcji werbo-nominalnych .- Katowice, 2002 [Show]
BUJAK-LECHOWICZ Jolanta: Stereotyp serca w przysłowiach polskich .- Katowice, 2002 [Show]
BASAJ Mieczysław: W poszukiwaniu symbolu .- Katowice, 2002 [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Из българската еортонимия : катол. Пепеляна сряда и Куков ден .- Katowice, 2002 [Show]
CZERWIŃSKI Piotr, NADEL-CZERWIŃSKA Małgorzata: О мифологическом контексте этимологического анализа .- Katowice, 2002 [Show]
GRÜNBERG Karsten: Ономасиологические поля в славянской лексике : попытка количественного анализа .- Katowice, 2002 [Show]