iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Нацiональнє й iнтернацiональнє в польськiй та українськiй ономастичнiй фразеологiї
Author/editor: Алла Кравчук
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2002 / 2003 38
Pages: 101-119
Note: Tabl., streszcz.: eng
Languages: ukr
Abstract: Artykuł dotyczy międzynarodowych (biblijnych, antycznych itp.) komponentów w polskiej i ukraińskiej frazeologii onomastycznej. Według autorki ich obecność niekoniecznie determinuje rodzimy lub międzynarodowy charakter jednostki frazeologicznej. W obu językach obserwuje się zarówno występowanie obcych nazw własnych we frazeologii narodowej, jak i internacjonalne źródło frazeologizmów zawierających onomastyczne elementy obce. Zróżnicowanie jakościowe w obrębie frazeologii polskiej i ukraińskiej, mimo bliskości obu języków, potwierdza peryferyjny charakter internacjonalizacji tej ich sfery. (KKG)
Author headings:
au. Kravčuk, Alla Mikolaïvna [Show]
Keywords: frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), język polski, język ukraiński, nazwa własna, onomastyka 1 (zbiór nazw własnych), zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]
9.4.6.5. Ukrainian. Phraseology [Show]