iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Język rosyjski, polski i niemiecki w mowie staroobrzędowców polskich
Author/editor: Anna Zielińska
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 1996 33
Pages: 297-305
Languages: pol
Abstract: Opis sytuacji językowej staroobrzędowców na terenie Polski z uwzględnieniem czynnika pragmatycznego - funkcjonowania języka w działaniach komunikacyjnych. W ośrodkach suwalsko-sejneńskim i augustowskim gwara rosyjska pełni funkcję potoczną prywatną, natomiast polszczyzna używana jest w kontaktach oficjalnych i publicznych (występuje więc szeroko pojmowana sytuacja dyglosyjna). W ośrodku mazurskim, gdzie ze względów historycznych do 1945 r. językiem państwowym był język niemiecki, gwara rosyjska posiada bardzo niski prestiż - w codziennej komunikacji używany jest język polski i niemiecki. Niski prestiż gwary rosyjskiej można tłumaczyć brakiem poczucia więzi przedstawicieli tej społeczności z Rosją. (PK)
Author headings:
au. Zielińska, Anna [Show]
Keywords: dyglosja, gwary staroobrzędowców, język niemiecki, język polski, język rosyjski, Polska, socjolingwistyka, sytuacja językowa, wielojęzyczność
Tags:
Classification:
8.2.4. Polish. Sociolinguistics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.4. Russian. Sociolinguistics [Show]
9.2.3. Russian. Dialectology [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]