iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Ewolucja stosunku Górnołużyczan do internacjonalizmów
Author/editor: Ewa Siatkowska, Mariam Abdel Al
Published in: Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur [Show]
Journal issue: 2002 Zwj. 49 zeš. 2
Pages: 99-107
Languages: pol
Abstract: Wo požčenju internacionalizmow grjeksko-łaćonskeho a jendźelskeho pochada do hornjoserbšćiny 18. do 20. lětstotka. (AP)
Author headings:
au. Siatkowska, Ewa [Show]
ws. Abdel Al, Mariam [Show]
Keywords: 18-20 w., internacjonalizm, język górnołużycki, słownictwo bierne, wpływ językowy
Tags:
Classification:
7.6. Sorb Group. Lexicology [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]